Comments

You are here:American Cars»Cars' Index»A»AMC»Javelin»1973»1973 AMC Javelin
Wednesday, 19 November 2014 22:30

1973 AMC Javelin

MASSACHUSETTS, USA

Car Story

  1973 AMC Javelin wypatrzony w Północnej Billerice w 2013 roku.

Przepraszam za jakość zdjęć z komórki, ale wybierając się na złomowisko typu „ty wyciągasz” raczej zabiera się skrzynkę z narzędziami a nie aparat fotograficzny. Ja tej skrzynki o mało co nie upuściłem sobie na stopę jak zobaczyłem to auto. Nawet gdyby to był totalny rozmaz i pikseloza to i tak bym tę fotkę opublikował, w końcu jak często można zobaczyć na żywo produkt firmy AMC? Bardzo rzadko, prawie wcale – w moim wypadku ten jest chyba pierwszy.

Przygotowując się do napisania tej historyjki przejrzałem moje zdjęcia, które czekają na publikację i nie znalazłem ani jednego AMC. Niby nie Mamuty a wyginęły... stąd też dziwi drastyczny krok oddania AMC na złom, owszem może nie wygląda wspaniale, ale skoro uniósł na swoim dachu tego niebieskiego Pontiaca to może jednak nie było z nim aż tak źle?

Nasuwają się dwa pytania – co to jest to AMC i co to za wynalazek ten Javelin?

W ogromnym skrócie AMC czyli American Motors Corporation to ten czwarty z Wielkiej Trójki, powstał w 1954 roku w wyniku fuzji Nasha i Hudsona. Mniej więcej od 1958 do 1967 roku produkty AMC nazywały się Rambler. AMC było czasami dochodowe i przestało istnieć w 1987 roku, kiedy to zostało wykupione przez Chryslera, któremu głównie chodziło o Jeepa, choć niektóre modele produkowano dalej pod nazwą Eagle.

Javelina produkowano od 1967 (jako model’68) do 1974 roku jako konkurencję dla takich „pony cars” jak Mustang i Camaro. Javelin posiadał wszystkie charakterystyczne cechy swojego gatunku: sportową sylwetkę, jedną parę drzwi i wybór silników od ekonomicznych po „high performance”.

Ostatnia fotka jest z 2013 roku, reszta z 2014.

  1973 AMC Javelin spotted in North Billerica, MA, in 2013.

Sorry for the quality of images from my cell, but when you go to a "you pull" junkyard you rather take your toolbox then camera. I’ve almost dropped the toolbox on my foot when I saw this car. Even if this picture was a total mess I would still post it, in the end, how often do you see a product of AMC? Very rarely, almost never - in my case this is probably the first AMC ever.
While preparing to write this story, I went through all my pictures that are awaiting for publication and did not found a single AMC. Scrapping this Javelin seems little drastic, maybe it wasn’t great, but since it raises that blue Pontiac on its roof, maybe it wasn’t so bad either?

Two questions - what is AMC and what an invention is Javelin?

Long story short, AMC - American Motors Corporation was the fourth of the Big Three, it was founded in 1954 by the merger of Nash and Hudson. Roughly between 1958-67 products of AMC were called Ramblers. AMC was sometimes profitable and ceased to exist in 1987 when it was bought by Chrysler, which was mainly interested in acquiring Jeep, although some models were produced further under the name of Eagle.

Javelin was produced from 1967 (model'68) to 1974 as competition for such "pony cars" like  Mustang or Camaro. Javelin had all the characteristics of its genre: sports figure, one pair of doors and a choice of engines from economy to high performance.

Last picture from 2013, all the rest from 2014.

  • 1973javelin01
  • 1973javelin02
  • 1973javelin03
  • 1973javelin04

Simple Image Gallery Extended

1 comment

  • Comment Link Andrew Friday, 21 November 2014 10:53 posted by Andrew

    Fantastic story!!

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Interesting Websites